22 قاڭتار, 16:15 541 0 ساياسات انار لەپەسوۆا

قاسىم-جومارت توقاەۆ تالعات دوناقوۆتى قابىلدادى

مەملەكەت باسشىسى جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ توراعاسى تالعات دوناقوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

كەزدەسۋدە تالعات دوناقوۆ پرەزيدەنتكە جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ 2019 جىلعى جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىلارى جايىندا باياندادى. مەملەكەت باسشىسىنا ەلىمىزدەگى سوت كورپۋسىنىڭ احۋالى، سۋديالاردى ىرىكتەۋ ءىسىن قاتاڭداتۋ جانە سوتتاردىڭ كادرلىق رەزەرۆىن قالىپتاستىرۋ باعىتىندا قابىلدانعان شارالار تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.

كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقاەۆ تالعات دوناقوۆقا بىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار