5 شىلدە, 16:06 943 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ءدارى-دارمەكتىڭ قىمباتتاۋىنا جول بەرگەندەر جازالانادى – پرەزيدەنت

ازاماتتاردىڭ دارىحانالارداعى اسا قاجەتتى ءدارى-دارمەكتەردىڭ نەگىزسىز قىمباتاۋىنا بايلانىستى شاعىمدارى ورىندى، – دەپ جازدى قر پرەزيدەنتى Twittەr-دە.

«پاندەميا كەزىندە بۇعان جول بەرۋگە بولمايدى. ۇكىمەت پەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بۇل ماسەلەنى رەتتەۋ تاپسىرىلدى. كىنالىلەر جاۋاپقا تارتىلادى»، – دەپ اتاپ ءوتتى مەملەكەت باسشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار