4 شىلدە, 11:05 604 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

Smart Astana: «دارىلەردى ىزدەۋ» سەرۆيسى ىسكە قوسىلدى

Smart Astana ءموبيلدى قوسىمشاسىندا «دارىلەردى ىزدەۋ» سەرۆيسى ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ماليكا بەكتۇروۆا Telegram پاراقشاسىندا جازدى.

«دارىلىك پرەپاراتتاردى ىزدەۋدى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن Smart Astana ءموبيلدى قوسىمشاسىندا «دارىلەردى ىزدەۋ» سەرۆيسى ىسكە قوسىلدى. «مەديتسينا» بولىمىندە «دارىلەر i-teka» بەلگىشەسىن شەرتىپ، ءارى قاراي وزىڭىزگە كەرەك ءدارىنىڭ اتاۋىن جازۋ كەرەك. جۇيە بۇل ءدارى ساتىلاتىن ءدارىحانالاردىڭ ءتىزىمىن شىعارىپ بەرەدى»، – دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار